skip to Main Content

Služby

Naší hlavní specializací je kontrolní a třídicí činnost ve výrobě zejména pro automobilový průmysl, ale i pro jiné průmyslové odvětví.

Individuální přístup

Nabízíme rychlé a efektivní řešení na míru danému klientovi v oblasti zabezpečení kvality dodávaných dílů, komponentů a sestav. Využitím našich služeb se můžete plně věnovat vlastnímu podnikání, my vám velmi rádi poskytneme odbornou pomoc při řešení nenadálých situací ve výrobě a to především v případě vad či nedodělků výrobků. Veškeré pracovní operace dokážeme nabídnout v jakékoli fázi výrobního procesu – vstupní, mezioperační i výstupní práce.

Vlastní zaměstnanci

Každý kdo pracuje na zakázce, je náš vlastní zaměstnanec, který absolvoval pohovor s personální specialistkou a splnil požadavky pro přijetí. Všichni naši zaměstnanci jsou automaticky vybaveni OOPP.

Garance vysoké kvality

V rámci dané směny jsou nad operátory jejich přímí nadřízení – teamleadeři, kteří jejich činnost spravují a kontrolují. Tím je zajištěna vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Flexibilita

Naše reakční doba od potvrzení objednávky je 120 minut. Disponujeme vlastním vozovým parkem, naše činnost je tak flexibilní po celé ČR. Navíc v případě potřeby máme pro naši činnost k dispozici vlastní prostory.

Kontrola a třídění

 • optické kontroly povrchů
 • kontrola pomocí přípravků a protikusů
 • měření délek, úhlů, sil
 • kontrola správnosti logistických údajů, včetně balících předpisů
 • kontrola funkce
 • kontrola trhlin, prasklin metodou kapilární analýzy
 • zeď kvality – Quality wall

Opravy a rework

 • odhrotování, odjehlení, zapilování, odřezávání, srážení hran, broušení
 • čištění, odmašťování a odrezování dílů
 • další drobné opravy

Personální agentura

dodání zaměstnanců v oblasti:

 • manipulace s materiály
 • skladování
 • sortingových služeb

Inventury

 • kompletní inventarizace skladu, vč. rozpracovaného materiálu
 • inventarizace obalových materiálů, vlastních i zákazníků
 • inventarizace majetku vč. označení štítky
 • audit provádění inventury – zajištění dohledu nad prováděním inventury vlastními zaměstnanci

Poradenství

 • personalistika – jak sepsat a kde vystavit inzerát, roztřídění došlých odpovědí, navolání relevantních kontaktů, zajištění výběrového řízení, testování uchazečů a další
 • pracovně právní oblast – poradenství při sepisování pracovních dokumentů (smlouvy, dohody, dodatky, směrnice a další)
 • quality management – poradenství v oblasti kvality
 • vnitřní předpisy a směrnice
 • compliance – ochrana před trestní odpovědností právnických osob, legalizací výnosů z trestné činnosti, ochrana osobních údajů
 • interní audity  – v oblasti kvality či personalistiky

Ostatní

Logistika

 • komplexní logistické služby
 • poradenství, analýza, optimalizace
 • startupy logistických projektů včetně personálního zajištění

Packaging

 • komplexní sortiment obalových materiálů
 • kompletace obalového materiálu
 • balení výrobků
 • poradenství, audity a optimalizace

Chráněná dílna

 • Drobné manuální práce (výrobní, rukodělné a kompletační práce)
 • Balící služby (přebalování, kompletace)
 • Kooperační práce všeho druhu (etiketování, pájení, aj.)
Back To Top