skip to Main Content

Kontaktní informace

Hlavní kontakt

Máte zájem o zaměstnání u nás?

Neváhejte nás kontaktovat.
kariera@blixcon.cz
+420 601 210 078

Informace o zpracováni osobních údajů uchazeče o zaměstnaní.
Žádosti týkající se ochrany osobních údajů a oznámení dle zákona 171/2023 Sb. lze společnosti zaslat emailem na adresu compliance@blixcon.cz, poštou na adresu sídla, obojí též anonymně. Zvuková oznámení jsou přijímána prostřednictvím uvedeného emailu či na telefonním čísle +420601210071. Nebude-li podání učiněno anonymně, bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení maximálně do 7 dní od jeho přijetí, přičemž oznámení musí být vyřešeno do 30 dní od jeho přijetí. O vyřešení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn, nebylo-li podání učiněno anonymně. Zde uvedenou lhůtu pro vyřešení lze v odůvodněných případech prodloužit.

Adresa

Blixcon s.r.o.

Na Pankráci 332/14
140 00 Praha 4

IČ: 05700728
DIČ: CZ05700728
DUNS: 495795367

Společnost vedena u obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269193

Pobočky

Praha  – centrála
Brno
Ostrava
Plzeň
Liberec
Ústí nad Labem
Žatec
Havlíčkův Brod
Pardubice

Praha Liberec Ústí nad Labem Žatec Plzeň Brno Ostrava Havlíčkův Brod Pardubice

Kontaktní formulář

    Back To Top